Copyright


Copyright en intellectueel eigendom

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten en patiënten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van High Vitality is het niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud van deze site of alle afbeeldingen op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Het is niet toegestaan deze site te “framen” of te “sublinken”, waardoor inhoud van onze website beschikbaar komt op andere webpagina’s van derden. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden van of naar deze site.

Merken

De handelsnamen High Vitality, High Vitality Energetische Geneeskunde, Vitaal Plus Academie en de daarbij behorende beeldmerken zijn eigendom van R. van Hattum. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan gebruik te maken van deze handelsnamen of beeldmerken. Alle overig gebruikte handelsnamen en/of beeldmerken zijn met toestemming van de houdende rechtspersonen gebruikt.